Varför är elbilar bra för miljön?

post thumb
Elbilar
kirjoittanut Thomas/ 02 Dec 2022

Varför är elbilar bra för miljön?

Det finns många fördelar med elbil jämfört med en bil som drivs med bensin eller diesel. Även om många vittnar om hur det är bra för plånboken, så är det tyngsta argumentet att elbilar är bättre för klimatet. El är ju en förnybar energikälla och genom att köra en bil som går på elektricitet bidrar du inte till att uttömma jordens ändliga resurser av till exempel råolja. Men samma sak gäller också vätgas.

Förbränning av fossila bränslen

När bensin eller diesel förbrukas i en förbränningsmotor bildas det koldioxid. Koldioxid är en av de mer potenta växthusgaserna som vi känner till. När växthusgaserna släpps ut i atmosfären, till exempel genom avgaserna från en bil, bidrar de till jordens uppvärmning. De flesta forskare är överens om att vi bör begränsa mängden koldioxid i atmosfären för att undvika en klimatkatastrof. Att köra en elektrisk bil är ett sätt att bidra till detta.